พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3 ปีการศึกษา 2560
Mar 27, 2018
มภ.126 สพป.สกลนคร เขต 2 (Owner)
Piyathida Lomasa
ลัดดาวรรณ โสโคกกรวด
นาย วีระพล สีทอง
พัชราภรณ์ โสเพ็ง
ying nutthacha
nukool krajom
นิมิต สัตถาผล