แบบบ้านคัดแล้ว #คุ้มผาสุข
19 พ.ย. 2548–11 มี.ค. 2565
Thanakorn Koomtritong (เจ้าของ)
ธนากร คุ้มตรีทอง
นุชจารี จรบุรมณ์
ธนกิจ คุ้มตรีทอง