แบบบ้านคัดแล้ว #คุ้มผาสุข
19 พ.ย. 2548–11 พ.ย. 2563
Thanakorn Koomtritong (เจ้าของ)
ธนากร คุ้มตรีทอง