นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย วันที่ 11 มีนาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น (Gifted Education Program) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 11, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Passa Dik
บ้านฉันอินดี้ channel