Lễ truyền chức phó tế Phát Diệm 2020
Mar 11–12
Ban Truyền Thông (Owner)
hiền Trần
Tran Thiem
Hien Nguyễn Van Hien
Oanh Phan