โครงการเสริมสร้างวินัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา
Feb 10–11, 2019
Photo By ATCC (Owner)
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
นายไพบูลย์ อัครส
นางสาวสวง บุญรอต
ว่าที่ ร.ต.นิพนธ์ เทียนทอง