ตรวจเยี่ยมงานสวน 1
Jun 3–4, 2018
เฉลิมพงศ์ ผินงูเหลือม (Owner)
Nattapol Brakobkan
สิปปนนท์ สายสิน
ปารีณา ยงศักดิ์
กิตติธัช สืบสุนทร
ว่าที่รต.อุเทน มานอก
Rampai Wanthaisong
กิตติภูมิ สิมสีดา
Ubonrat Manggorn
ประสพ