חאן בארותיים 23-24.03.17
Mar 23–24, 2017
BMW Motorcycle Club Israel (Owner)
מישל חזן
Gal Obercyger (Tapuz delivery)
Hannieal HSM