Vel Deepam Festival 2021
Jul 5–10
Carolina Murugan Temple (Owner)
Niranjan Kandaswamy
Vijay Manoharan
Saasana Karthikeyan
Bharath Ramamurthy
Sudha Rajan
Viji Raj
Shanthini Jeyarajah
Saran Saravanan