Vel Deepam Festival 2021
Jul 5โ€‰โ€“โ€‰6, 2021
Carolina Murugan Temple (Owner)
Vijay Manoharan
Saasana Karthikeyan
Bharath Ramamurthy
Sudha Rajan
Viji Raj
Niranjan Kandaswamy
Shanthini Jeyarajah
parthiban krishnaraj