وتارەکەم عیسا بەگی بابان
Mar 10, 2005
Abdulraqib yosuf (Owner)
hardi ismail