7 ธันวาคม 2565 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษามอบนโยบาย
Dec 7, 2022
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
ภีรพร แพงคํา
พงษ์อรุณ ทองปัญญา
Thongmee B
Asawadetch Chatram
เทเลวิช สุนทรเทพ
P M2u
NOPPON JEAMRAM
สิทธินันท์ โสกงโสด