2562-12-4-ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมแม่ฟ้าหลวง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
Dec 3 – 4, 2019
swsk school (Owner)
Pimwaree Chanto
Tanaporn k
Kornprapa Srakeaw