การตรวจ ติดตาม ให้คำแนะนำ และเตรียมแนวทางการปฏิบัติ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานศึกษา จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดน่าน
Jun 17–18
 · 
Shared
information sw (Owner)