โรงเรียนต้นแก้วผดุงวิทยาลัย ศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
Sep 11 – 12, 2022
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ (Owner)
เบญญาภา แตงสุข