Functional Conf 2017
Nov 16–18, 2017
Naresh Jain (Owner)
Khaja Minhajuddin
Vikash Sharma
Nikhil Doshi
Akash Srivastava
Jayaram Sankaranarayanan
Gaurav Agarwal
Romain Calascibetta
Debajyoti Bhaumik