DISC - Giao tiếp - Fahasa
Oct 5 – 6, 2017
Trịnh Quốc Trị (Owner)
Dịu Phạm