21.8.2562- ติดตามขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการส่วนกลาง
Aug 20–21, 2019
Chomkamon Hapunna (Owner)
Arom Phuakam