ทัศนศึกษาม.3 ปีการศึกษา2563
Mar 14–15
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
SUKCHAI PAIRO