Họp mặt Q73 ngày 11/05/2022 - Nhà hàng Việt Phố
May 10
Lang Le (Owner)
Chiến Trần
vu mai
Phat Hoang
Tam Phi
My Hoa