XXX Bieg Solidarnośći
Jul 31 – Sep 10
Leon Dubij (Owner)
Roman Sarna
Maciej Andrzej Głowacki
Andrzej Pelinski
Renata Łubik
Stanisław B