กล่าวอำลาคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบุญวัฒนา โดย... ผู้อำนวยการวิลาศ ดวงเงิน เพื่อย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา
Oct 7 – 15, 2020
T.Tipsukon Panking (Owner)
Thidaya Warunrod