2022-10-01 Η΄ Θεολογικὸ Συνέδριο μὲ θέμα «Ἐκκλησιαστικὴ παράδοση καὶ πολιτισμὸς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας»
Sep 9, 2015 – Oct 1, 2022
IERA MHTROPOLIS NAYPAKTOY & AG. BLASIOY (Owner)
XRHSTOS mainos
Νατασα Σατλανη
Μαρία Παραλίκα
Πολυξένη Χρονοπούλου
Κατερίνα Σερεμέτη
Θωμάς Βαμβίνης
Concurs Eseu Familia Ortodoxă
Serafim Episkopos