โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (3-3-2563)
Mar 2–3
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
watcharee boonchu
Aram Thongmee
สุรวิชฌ์ พึ่งแก้ว
แม่มิ้ล สองแสบ
Sudjai Chatuporn
ณัฐพงษ์ ปั้นศักดิ์
Looknam Pimchanok
นางสาวทิพย์เกษร นนธิจันทร์
Onuma Thongpha