13.6.66 กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
Jun 13
SOTE PWS (Owner)
นิชานันท์ บ้านเนิน
รัตนา แซ่นิ้ม