พิธีเปิดค่าย สอวน. วิชาดาราศาสตร์ วันพุธที่ 7 เมษายน 2564
Apr 4–6
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
6002 ณัช