8th Convocation 2018
Aug 18–19, 2018
Gallery Veltech, Chennai (Owner)
Ashish Borgohain
Nivash 003
Sreetam Bhaduri
ranjan kumar
mayur sahu
sai kumar reddicherla
Jhansi Naveena Kurma
bhanu maradana