2020-08-06 Rước lễ Lần đầu và Thêm Sức tại Giáo xứ Chính Tòa
Aug 4–6, 2020
Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng (Owner)
sang ng