MBA Programme Induction Ceremony
Aug 21, 2019
Gallery Veltech, Chennai (Owner)
Rahul Ram
Jeeva Sneha Sekar
PRADYUMN SINGH CHAUHAN
Shahid Hussain
SARAVANA MAHADEV
Ashish Kumar