Thánh Lễ nhậm nhiệm sở mới. Linh mục Phêrô Hoàng Văn Thinh. Giáo Xứ Đồng Kho 10.10.2019
Oct 9, 2019
Thành Long Nguyễn (Owner)
thinh hoang
TỚI HOÀNG
Phạm Khoa
Ho Truc
Pham Manh Duc
Khoa Phạm
Quan Nguyen