รวมภาพผู้ทรงคุณค่า สพป.เลย 1(เกษียณอายุราชการ 2560)
Sep 26–28, 2017
กลุ่มอำนวยการ สพป.ลย 1 (Owner)
Thongchai Komolsai
สมศักดิ์ โสมาศรี
ITEC สพป.ลย1 สพป.ลย1