Quần, áo, váy siêu cấp ( Order 6-14 ngày - Album được sắp xếp từ mới đến cũ )
Jul 9–Aug 16
Đàm Thúy Quỳnh (Owner)
Ninh Đinh viết
dung le
Uy Nguyen
Thao Ha Thi Phuong
陳威良
Nhảy - Tik Tok
Thu Trang Đoàn
Hai Tong