วันที่ 19 มี.ค. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่ายเล่นรอบกองไฟ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Mar 22–Apr 2
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ
Vivo Y53