มอบเกียรติบัตร "เกียรติยศทรงคุณค่า เทิดศรัทธาข้าแผ่นดิน"
Sep 27, 2019
นางณัชชา ทีนา (Owner)
Rotjana Pankaew
สะอาด บุตรเต
natpapat peunsn