อธิการบดี คณะครูอาจารย์สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมในพิธีมอบเสื้อกาวน์ นักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง (ME-518) ในวันจันทร์ ที่ 19 ตุลาคม 2563
Oct 18, 2020
School of Dentistry MFU (Owner)
พรทิพย์ จันแก้ว
15 จิรเมธ แตงกูล