การศึกษาแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรม CSR ณ ศูนย์พัฒนาการศึกษาอ่าวคุ้งกระเบน (3-3-2563)
Mar 3
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
ศิขริน เทพบุรี
Aram Thongmee
Sudjai Chatuporn
Looknam Pimchanok
นางสาวทิพย์เกษร นนธิจันทร์
Onuma Thongpha
Kittisak Game