073 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 3. เลยพิทย์เจ้าลมกรด
Aug 8–9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
12ชนัญชิดา ทุมนานอก