086 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ผ่านอย่างน้อย 1 ฐาน) 6. I can see your voice
Aug 8–9, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
สุมณฑา เจียบสงวน
Chananchida Thumnanok
THE TAE CH