สพม.1 ร่วมการประชุมทางไกล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
Jan 5
วรพงษ์ แจ่มจำรัส (Owner)
กิตติมา อนันต์กีรติการ