ภาพบรรยากาศการ ประเมิน ว PA (Performance Agreement) ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศรีพล โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
Sep 13 – 14, 2022
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
ประสิทธิ
นิ่มนวล แสงสวย
เจริญ สุทธิอาคาร
Pimwimol Polpoomchai
เกศินี พุทธศรี
Jurarat Panphai
Sine11 Amnat