THÁNH LỄ KHAI MẠC KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM 07.12.2020
Dec 7, 2020
Phu Nhai (Owner)
Toan Phạm