תלמידי "א 7, נציגים מכיתה ט'-3, המחנך יאיר אברהם והמורה אירית מור התנדבו במועדון הגמלאים חובבי ציון
Mar 27, 2019
Kugel Holon (Owner)
Yael Ashkenazi
Danny Yosef
Sigal Balas