Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam 2019 của MLNQVN. tại Thủ Đô Ottawa,Canada ngày 07 tháng 12 năm 2019.
Dec 5 – 8, 2019
Cuong Tran (Owner)
Hai Vu
Le Phan