2017-12-23 Concert Sant Josep i Santa Teresa
Dec 23, 2017
Brusquina Coral (Owner)
Montserrat Suñer Rufí
Montse Castells Clota
Josep Garcia
Xavier Buba
Montse Garcia Solà
lluís toran
Juan Ustrell
Imma Riera