2022 05 08 Đệ Nhị Hổ Cáp họp mặt chung vui với Đệ Nhị Bảo Bình 50 năm Hội ngộ tại nhà hàng Paracel Seafood.
May 8–10
Long Le (Owner)
Nha Nguyen
VAN BINH VO
Chau Le
Son Nguyen
THIEN VU
thieu vu
Cynthia Tran
Julie Ngo