XI.HUDOBNÉ SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU - spevokolové zbory s medzinárodnou účasťou. Brezno, 4.-6.októbra 2013
May 7, 2017
Milan Pivovarči (Owner)
Spevácky zbor Brezno