Thánh lễ truyền chức linh mục 25.08.22
May 7, 2014 – Aug 24, 2022
BVH Phát Diệm (Owner)
Đức Huy Nguyễn
Thiện Nguyễn Duy
Yến Lại
PHUONG NT
Ai Tran
Hà Vũ Văn
nguyệt linh
KHOA HOANG