ĐHKTMĐ Houston 2019 Oct. 20-22 - Hậu Đại Hội (hình từ Nguyễn Duy Huân)
Oct 20–22, 2019
Kinh Thuong (Owner)
Steven Chau