โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากคุรุสภา ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างและเป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูง มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
Dec 24–25, 2020
 · 
Shared
กันยารัตน์ มาลยาภรณ์ (Owner)