วันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 67 พรรษา
Jul 28, 2019
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สะพานสูง (Owner)
Mullika Kaiyasit
Dawan chuiyam