กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 Boon Lay Secondary School, Singapore & Loeipittayakom School, Thailand 22 November 2017 At Loeipittayakom School Activities : Loeipit Tour, Study Thai manner & Language, Study Thai Musical Instrument
นายทนงชัย พลไชยา (Owner)
Sakulthip P