Pielgrzymka do Ziemi Świętej
Jan 18–Feb 2, 2020
Parafia Raniżów (Owner)
Jan Ar
Ewa Sondej
barbara sączawa
Tadeusz Olszowy
Barbara Malec
Małgorzata Sondej
Stanisław Olszowy